Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ως κύριος φορέας αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), συμβάλλει αποφασιστικά στην οργάνωση και υποστήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των σημερινών αλλά και των αυριανών απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα.

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, των οποίων η οργάνωση και λειτουργία έχει ανατεθεί στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΥΑ 6287/08.09.2021), έχουν σκοπό την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), καθώς και στους κάτοχους ισότιμων τίτλων, προάγοντας τις επαγγελματικές γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες όσων θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Για την εγγραφή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν:
- αίτηση στη ΣΑΕΚ του ενδιαφέροντός τους ή
- όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, στις ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργούν επτά (7) ειδικότητες του Τομέα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Προσανατολισμού: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. ΣΑΕΚ ΠΕ Αττικής - ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, με ειδικότητα: Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών & Έργων Πρασίνου

2. ΣΑΕΚ ΠΕ Ηρακλείου - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ.Σ.) ΜΕΣΣΑΡΑΣ, με ειδικότητα: Τεχνικός Θερμοκηπίων & Καλλιεργειών υπό κάλυψη

3. ΣΑΕΚ ΠΕ Ιωαννίνων - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, με ειδικότητα: Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος

4. ΣΑΕΚ ΠΕ Λάρισας - ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ με δύο (2) ειδικότητες: α. Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων & β. Τεχνικός Συντήρησης & Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων

5. ΣΑΕΚ ΠΕ Κορίνθου - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ.Σ.) ΝΕΜΕΑΣ, με ειδικότητα: Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας

6. ΣΑΕΚ ΠΕ Τρικάλων - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, με ειδικότητα: Τεχνικός Ξυλογλυπτικής & Εφαρμογές σε ξύλινες κατασκευές

Οι έξι δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος του ν. 4763/2020 και λειτουργούν σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Β΄4807/18.10.21).

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθληισμού και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και εξοπλισμό.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα (4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης).

Στους αποφοίτους των ΣΑΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η βεβαίωση δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (www. eopper.gr), για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Οι καταρτιζόμενοι των ΣΑΕΚ δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Σε προκαθορισμένο αριθμό καταρτιζόμενων παρέχεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, δωρεάν σίτιση και στέγαση καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών στις ΣΑΕΚ.

Οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μοριοδοτούνται στα Προγράμματα Νέων Αγροτών και απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ & ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΑΕΚ

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στις έξι δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, με τις επτά ειδικότητες ανοίγουν τον δρόμο για ένα σίγουρο επαγγελματικό μέλλον στους ενδιαφερόμενους απόφοιτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και κάτοχους ισότιμων τίτλων).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη ΣΑΕΚ του ενδιαφέροντός τους ή να συμπληρώσουν, ως υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων, το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Οι υποψήφιοι για την εγγραφή τους υποβάλλουν:

- Αίτηση στη ΣΑΕΚ του ενδιαφέροντός τους ή

- Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, για τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις.

• Το χρονικό διάστημα και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθορίζονται με σχετική προκήρυξη η οποία ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

• Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του «Κανονισμού Λειτουργίας των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Β΄4807/18.10.21).

• Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανακοινώνονται από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα και ΣΑΕΚ

• Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στη ΣΑΕΚ, όπου κατετάγησαν, των απαραίτητων δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής τους.

• Η μη οριστικοποίηση της εγγραφής το αργότερο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας, έχει ως συνέπεια την απώλεια της αρχικής επιλογής εγγραφής.

• Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν οριστικά, ανακοινώνονται με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

• Η ανανέωση της εγγραφής των καταρτιζόμενων στο κάθε επόμενο εξάμηνο σπουδών τους, απαιτεί την έγκαιρη κατάθεση της σχετικής αίτησης.

 

Β. ΦΟΙΤΗΣΗ

Η διάρκεια φοίτησης στις ΣΑΕΚ είναι 5 εξάμηνα (4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης).

• Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους και εξοπλισμό.

• Οι ΣΑΕΚ  λειτουργούν σε εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίες διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές, ώστε οι καταρτιζόμενοι να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους.

• Τα εργαστηριακά μαθήματα όλων των ΣΑΕΚ γίνονται σε:
   - πλήρως σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια τους
   - παραγωγικές μονάδες μικρής κλίμακος που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους, όπως τυροκομείο, οινοποιείο, εργαστήριο ξυλογλυπτικής, Θερμοκήπια, βουστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο κ.ά. καθώς και
     αγρούς, στον αμπελώνα, στους κήπους κ.ά., που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο των ΣΑΕΚ.

Συνημμένα Αρχεία:

 xlsxΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Με την ΥΑ 211/114179/Β’ 2571/20.04.2023 «Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που λειτουργούν στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ» καθορίζονται οι όροι έναρξης και υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των καταρτιζομένων στις Δημόσιες ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που λειτουργούν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των ΣΑΕΚ και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες.
Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Συνημμένα Αρχεία:

docxΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
docx ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΑΕΚ
docxΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
docxΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (έκδοση από τον Εργοδότη)
docxΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (έκδοση από τις ΣΑΕΚ)
docxΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
docxΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ

Με δαπάνες του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση σε προκαθορισμένο αριθμό καταρτιζόμενων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στον σχετικό «Κανονισμό Παροχής Σίτισης-Στέγασης», ύστερα από αίτησή τους.

 Συνημμένα Αρχεία:

docxΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΑΕΚ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ


Συνημμένα Αρχεία:

 

Website Security Test