Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τα επτά εργαστήρια ελέγχου ποιότητας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που διαθέτει, είναι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της ποιότητας του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος, σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα ο έλεγχος περιλαμβάνει:

  • Τον κατ’ ανάθεση επίσημο έλεγχο για τα κριτήρια του νωπού γάλακτος όπως αυτά ορίζονται στην Ενωσιακή νομοθεσία (Καν. (ΕΚ ) 854/2004 & 882/2004), δυνάμει αδειών λειτουργίας εργαστηρίων διενέργειας επίσημου ελέγχου της Ποιότητας του γάλακτος από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση των ελέγχων των αυτοελεγχόμενων ως προς τα κριτήρια και τους στόχους της κοινοτικής νομοθεσίας. Ο επίσημος έλεγχος περιλαμβάνει παράλληλες δειγματοληψίες και εν γένει εποπτεία των ελέγχων που διενεργούνται από τους αυτοελεγχόμενους μεταποιητές ή τα συνεργαζόμενα ιδιωτικά εργαστήρια αυτοελέγχου σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον φορέα.
  • Τον έλεγχο του νωπού γάλακτος, στο πλαίσιο των κανόνων παραγωγής και εμπορίας της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ. Ο ανωτέρω έλεγχος περιλαμβάνει τη δειγματοληψία του νωπού γάλακτος παραγωγών οι οποίοι παραδίδουν σε μη αυτοελεγχόμενες μεταποιητικές μονάδες, την ανάλυση της χημικής του σύνθεσης ως προς το λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, ΣΥΑΛ, τον προσδιορισμό του σημείου πήξεως, τον προσδιορισμό της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας, του αριθμού των σωματικών κυττάρων, την ανίχνευση παρουσίας αντιμικροβιακών παραγόντων καθώς και την ανίχνευση παρουσίας άλλου είδους γάλακτος στο πρόβειο.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων κοινοποιούνται στους μεταποιητές, στους παραγωγούς , στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, με σκοπό την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

 

Στατιστικά

 pdf Κατάλογος Διαπιστευμένων Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα

pdf Κατάλογος Αναγνωρισμένων Εργαστηρίων Αυτοελέγχου Ποιότητας Γάλακτος, από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα

 

xls Αποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων  ( Ιανουάριος - Ιούνιος 2020 )

 

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2019  (22-06-2020)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ. έτους 2019 (22-06-2020)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ. έτους 2019 (22-06-2020)

 

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2018 ανά Περιφέρεια (02-05-2019)

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2018 ανά Περιφέρεια & Νομό (02-05-2019)

pdfΑποτελέσματα Χημικών αναλύσεων & Σημείου Πήξεως έτους 2018 (02-05-2019)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ. έτους 2018 (02-05-2019)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ. έτους 2018 (02-05-2019)

 

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2017 ανά Περιφέρεια (28-06-2018)

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2017 ανά Περιφέρεια & Νομό (28-06-2018)

pdfΑποτελέσματα Χημικών αναλύσεων & Σημείου Πήξεως έτους 2017 (28-06-2018)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ. έτους 2017 (28-06-2018)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ. έτους 2017 (28-06-2018)

 

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2016 ανά Περιφέρεια (27-03-2017)

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2016 ανά Περιφέρεια & Νομό (27-03-2017)

pdfΑποτελέσματα Χημικών αναλύσεων & Σημείου Πήξεως έτους 2016 (27-03-2017)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ. έτους 2016 (27-03-2017)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ. έτους 2016 (27-03-2017)

 

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2015 ανά Περιφέρεια (28-03-2016)

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2015 ανά Περιφέρεια & Νομό (28-03-2016)

pdfΑποτελέσματα Χημικών αναλύσεων & Σημείου Πήξεως έτους 2015 (28-03-2016)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ. έτους 2015 (28-03-2016)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ. έτους 2015 (28-03-2016)

 

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2014 ανά Περιφέρεια (06-07-2015)

pdfΑποτελέσματα Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων έτους 2014 ανά Περιφέρεια & Νομό (06-07-2015)

pdfΑποτελέσματα Χημικών αναλύσεων & Σημείου Πήξεως έτους 2014 (6-7-2015)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Διμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Ο.Μ.Χ. έτους 2014 (06-07-2015)

pdfΑποτελέσματα Κυλιόμενου Τριμηνιαίου Γεωμετρικού Μέσου Όρου αναλύσεων Α.Σ.Κ. έτους 2014 (06-07-2015)

Website Security Test