Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχει ορισθεί ως αρμόδια αρχή ελέγχου της αγοράς για τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα που φέρουν στην επισήμανση τους ονομασίες, ενδείξεις, σύμβολα και σήματα όπως αυτά ορίζονται στην κατά περίπτωση ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσίας των προϊόντων:

Για το σκοπό αυτό:

 • λαμβάνει μέτρα ώστε να προλαμβάνεται ή να παύει η αθέμιτη χρήση των ονομασιών, των ενδείξεων, των συμβόλων και των σημάτων πιστοποίησης στην επισήμανση προϊόντων που παράγονται ή διατίθενται στην ελληνική αγορά, καθώς και στο διαφημιστικό υλικό
 • παρέχει επαρκή εχέγγυα αντικειμενικότητας και αμεροληψίας και διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του
 • διεξάγει επίσημους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις κατά περίπτωση ισχύουσες απαιτήσεις της επισήμανσης/παρουσίασης/διαφήμισης και των προδιαγραφών τους. Τα κλιμάκια του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, δύνανται να προβαίνουν σε δειγματοληψίες γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, με σκοπό την εργαστηριακή τους ανάλυση σε διαπιστευμένα εργαστήρια,  για τον προσδιορισμό και έλεγχο ειδικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις προδιαγραφές τους. Οι έλεγχοι είναι απροειδοποίητοι και διενεργούνται σε:
  • σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ήτοι σε κάθε είδους κατάστημα, χώρο πώλησης ή/και διάθεσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  • πάσης φύσεως διαφημιστικό υλικό που περιέχεται σε γνώση των ελεγκτικών οργάνων
  • καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shops)
 • εξετάζει καταγγελίες ή και τα ευρήματα που διαβιβάζονται από άλλες Αρχές Ελέγχου, καθώς και οποιασδήποτε παρατυπία ή παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την επισήμανση πιστοποιημένων προϊόντων που εντοπίζονται στην αγορά και του γνωστοποιούνται.
 • ζητά την συνδρομή, άλλων Αρμόδιων Αρχών Ελέγχου ή Υπηρεσιών του Δημοσίου στην περίπτωση προφανούς παράβασης που αφορά στη δημόσια υγεία ή εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού, προκειμένου να αποσύρονται από την αγορά άμεσα όλα τα προϊόντα της παρτίδας που διαπιστώθηκε το πρόβλημα ή η απάτη.
 • παραπέμπει στις κατά περίπτωση Επιτροπές Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του ΥΠ.Α.Α.&Τ. τις επιχειρήσεις που ευθύνονται προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις
 • γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων αγοράς στις επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας ή/και εμπορίας, εφόσον τεκμηριωμένα ευθύνονται για παρατυπίες ή παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αξιοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου αγοράς στην εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης και επίβλεψης της αρμοδιότητάς του, συμβάλλοντας στην προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τόσο των προϊόντων που τοποθετούν στην αγορά οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις όσο και στην προστασία των καταναλωτών.

Website Security Test