Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 -2020 υπ. αριθμ. πρωτ. : 66735/21-12-2023 (ΑΔΑ 9ΠΤΜΟΞ3Μ-Θ6Γ) η οποία και εμφανίζεται εδώ.

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υποβολής Αιτήσεων https://mitrooelgo.elgo.gr

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, ώρα: 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.

Σχετικές πληροφορίες για την ανωτέρω Πρόσκληση εμφανίζονται εδώ.

Website Security Test