Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση των αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες», της Δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» με Ακρωνύμιο W_2_Feed και Κωδικό Έργου: T7ΔKI-00143.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test