Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την προστασία της προέλευσης και της ταυτότητας, καθώς και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 


 

SPECIFICATIONS Σύνταξη-έκδοση εθνικών προδιαγραφών στον τομέα των αγροτικών προϊόντων 
apple tree Επίβλεψη των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO 
BIO Επίβλεψη των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) προϊόντων βιολογικής γεωργίας 
mastixa Έλεγχος και Πιστοποίηση Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
chiken2 Έλεγχος και Πιστοποίηση προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών
GREEK MARK Ελληνικό σήμα στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα 
GREEK MARK Ελληνικό σήμα στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Eλαιόλαδο και στις Επιτραπέζιες Eλιές 
GREEK MARK Ελληνικό σήμα στα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα
MILK1 Έλεγχος της Ποιότητας του νωπού γάλακτος 
milk and sunny spring field Έλεγχος Ισοζυγίων του γάλακτος 
steaks1 Έλεγχος Διακίνησης του κρέατος
MILK Διαχείριση στοιχείων Παραγωγής του νωπού γάλακτος 
SUPERMARKET cheese Έλεγχος αγοράς 
Website Security Test