Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Απόφαση Διευθυντή Ανάρτησης πίνακα κατάταξης και ανάθεσης έργου του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες  του έργου με τίτλο: «Σποροπαραγωγή εκ μέρους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιλεγμένων ανθοφόρων φυτικών ειδών από ελληνικούς βιότυπους, στα πλαίσια του προγράμματος Operation Pollinator της Syngenta».

pdfApofasi_praktikou__anartisi_pinaka_SYNGENTA_04-07-2016.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες των ΕΠΑΣ του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2016-17, ακολουθεί τη διαδικασία της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

pdfEpanalipsi_EPAS_04.07.16.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση 2 εξωτερικών θυρών ασφαλείας με ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές.

pdfDiakyrixi_gia_thires_asfaleias.pdf

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 828/27-5-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε αναδόχους για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ»

pdfApofasi_985_16-6-2016.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα ακολουθήσει τη διαδικασία της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει στο οικονομικό τμήμα και της έλλειψης υπαλλήλων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω Ινστιτούτου.

Ημερομηνία λήξης υποβολών: Παρασκευή 15-7-2016 και ώρα 15:00.

pdfProsklisi_21659_15-6-2016.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, θα ακολουθήσει τη διαδικασία της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου – Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει και της έλλειψης υπαλλήλων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω Ινστιτούτου.

Ημερομηνία λήξης υποβολών: Παρασκευή 1-7-2016 και ώρα 15:00.

pdfProsklisi_21643_15-6-2016.pdf

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 1659/30-05-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε ανάδοχο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: "Big Picnic:Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security"

 

pdfBig Picnic-Big Questions_1922_14-06-2016.pdf

Προκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση μαλλιού (ποκάρι και αρνοκόπι) ποσότητας
250 κιλών περίπου που συγκεντρώθηκε από το ζωικό κεφάλαιο του Τμήματος Γάλακτος Ιωαννίνων

pdf424-2016_Diakirixi_ekpoiisis_malli_provaton_ada.pdf

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επόπτευση των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης για την καταγραφή νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και θαλασσοπουλιών καθώς και διενέργεια δειγματοληψιών επί σκαφών στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2016».

Υποβολή προσφορών μέχρι την Παρασκευή 24-6-2016 και ώρα 14:00.

pdfDiagonismos_1190_9-6-2016.pdf

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των φυτειών των κτημάτων του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου.

Ημερομηνία λήξης παράδοσης προσφορών: Τρίτη 21-6-2016 και ώρα 12:00.

pdfEpanaliptikos_Diagonismos_876_10-6-2016.pdf

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες αποξήλωσης-καθαίρεσης παλαιών επιχρισμάτων από την οροφή του κτιρίου του Καπνικού Σταθμού και κατασκευή κεκλιμένης οροφής με γυψοσανίδα 

pdfErgasies_apoxilosis_kathairesis.pdf

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση τουριστικού λεωφορείου με οδηγό για μετακινήσεις στην Ιταλία από 25/6/2016 έως και 07/07/2016 στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ με κωδικό 2015-1-EL01-KA102-013340

pdfProxeiros_diagvnismos_gia_touristiko_leoforeio.pdf

Website Security Test