Από τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2024 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη νέων μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων: https://mitrooelgo.elgo.gr. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2024, θα αξιολογηθούν έως τα τέλη του ίδιου μήνα.

Για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λ. Αυγενάκη προκηρύχθηκαν οι θέσεις των Διευθυντών/ντριών των έντεκα (11) Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας που λειτουργούν στον Οργανισμό.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων κα Φωτεινή Κλάγκου τηλ. 210 8392094, e-mail:   και κα Φωτεινή Κουλακιώτη τηλ. 210 8392045, e-mail: .

pdfΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Σκοπός του έργου ΨΥΧΑΝΘΗ (Legumes4Protein) είναι η ολιστική προσέγγιση του συστήματος παραγωγής κτηνοτροφικών ψυχανθών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τους στη διατροφή των ζώων για να αντικατασταθεί η σόγια. Το έργο περιλαμβάνει την αξιοποίηση και αξιολόγηση γενετικού υλικού, με συλλογή τοπικών πληθυσμών λούπινου από περιοχές της Ελλάδας και τη συγκριτική αξιολόγηση τους με εμπορικές ποικιλίες. Τη βελτίωση σειρών βίκου, μπιζελιού και κτηνοτροφικού κουκιού της εταιρείας AGROLAND. Τη διερεύνηση γενετικής παραλλακτικότητας όλων των φυτικών υλικών, καθώς και την μεταγραφομική και μεταβολομική ανάλυσης τους για αντιδιατροφικούς παράγοντες. Την διατοπική τους αξιολόγηση σε 3 εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα (Αττική, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη) σε συμβατική και χαμηλών εισροών καλλιέργεια για την προσαρμοστικότητα, παραγωγή και ποιότητα καρπών. Την εγκατάσταση πιλοτικών αγρών κτηνοτροφικών ψυχανθών από τη ΘΕΣγη σύμφωνα με τις αρχές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής. Τεχνοοικονομική ανάλυση των καλλιεργειών. Το σχεδιασμό σιτηρέσιο αντικατάστασης της σόγιας και την αξιολόγηση σε πρόβατα για την παραγωγή και ποιότητα γάλακτος. Την παραγωγή εναλλακτικών σιτηρεσίων από κτηνοτροφικά ψυχανθή βάσει πρότυπων οδηγών καλλιέργειας για ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προβατοτροφίας.

Στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2 και με σκοπό την ομαλή μετάβαση των διαδικασιών πιστοποίησης, καθώς και τη ομοιόμορφη διαχείριση θεμάτων, σας γνωρίζουμε τα μέτρα και τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν από τους Φορείς Πιστοποίησης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και όλες τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις/γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο εν λόγω πεδίο πιστοποίησης.

pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO 2 (27.05.2020)

pdfΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO 2 (31.07.2020)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 838/51008, (ΦΕΚ 964 Β’/21-03-2019), άρθρο 6, κάθε παραγωγός γάλακτος υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, https://srv-web.elogak.gr/Artemis/,  τριμηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος, υπό τη μορφή μίας συγκεντρωτικής, αναλυτικής κατάστασης των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός ανά μήνα σε διάστημα τριών μηνών, μαζί με την αξία τους, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της KYA (Πίνακας 1). 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποιεί Δράσεις στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΠΑνΕΚ – Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» για την «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

Website Security Test