Σωσσίδου Ευαγγελία

Η Δρ Ευαγγελία Ν. Σωσσίδου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα το 1993.

Πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές με Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και έλαβε τον αντίστοιχο τίτλο το 2003 στο αντικείμενο «Ευζωία Αγροτικών Ζώων». Από το 2000 έως σήμερα, η Δρ Σωσσίδου ανήκει στο ερευνητικό προσωπικό του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού, από το 2007 εργάζεται στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, όπου από το 2015 κατέχει τη θέση Διευθύντριας Ερευνών.

Έχει συντονίσει και/ή έχει συμμετάσχει σε πλήθος έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Cost Actions, Leonardo da Vinci, FP6, FP7, INTERREG, ERANET, DG SANTE, EFSA, κ.ά.) και/ή από άλλες διεθνείς/εθνικές πηγές χρηματοδότησης.

Η ενασχόληση αυτή είχε ως αποτέλεσμα πολυάριθμες δημοσιεύσεις και επιστημονικές παρουσιάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συμπόσια και συνέδρια, παρουσιάζοντας τις περισσότερες φορές εργασίες με αντικείμενο την «υγεία, ευζωία και συμπεριφορά αγροτικών ζώων στο επίπεδο της εκτροφής, κατά τη μεταφορά τους, κατά τη θανάτωσή τους (όλα τα είδη αγροτικών ζώων, όλα τα συστήματα εκτροφής) και τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων».

Η Δρ Σωσσίδου είναι προσκεκλημένη συγγραφέας (invited author) στο βιβλίο ‘Livestock Production and Society’(2006), Συντάκτης/Συγγραφέας του βιβλίου ‘Farm Animal Welfare, Environment and Food Quality Interaction Studies’ (2007), ISBN 978-960-89849-0-5, ISBN-10:90-76998-89-2, ISBN-13:978-90-76998-89-3, Συντάκτης/Συγγραφέας του βιβλίου ‘Farm Animal Welfare and Product Quality’ (2013), ISBN 978-960-98079-1-3 και προσκεκλημένος συγγραφέας του βιβλίου ‘Livestock housing’ (2013), ISBN 978-90-8686-217-7.

Σήμερα, μεταξύ άλλων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών διακρίσεων, η Δρ Σωσσίδου είναι Μέλος Εθνικής Επιτροπής για την ‘Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται σε Ερευνητικούς Σκοπούς’, Independent Expert EU Platform for Animal Welfare, De Facto Diplomate European College of Poultry Veterinary Science, Specialist European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine, Vice-Chair Study Committee ‘Animal Health and Welfare’ of the European Federation of Animal Science (EAAP), Permanent Member of Expert Group for technical advice on organic production (EGTOP) DG AGRI, Chair WG11 of WPSA ‘Education and Information’, Expert of the European Food Safety Authority (EFSA).

Website Security Test