Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 412/8932 (ΦΕΚ 149/ 03-02-2012) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορίας, διακίνησης, τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας υποχρεούνται να τηρούν μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, το οποίο και αποστέλλουν στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Σκοπός των ισοζυγίων κρέατος είναι ο έλεγχος της Ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση – καταγωγή του.

Από τον Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με την ΚΥΑ 647/27509 (ΦΕΚ 539/07-03-2013) και την ΚΥΑ 1384/41923 (ΦΕΚ 1127/28-3-2018) όλες οι επιχειρήσεις κρέατος υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή του ισοζυγίου κρέατος μέσω της εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» καθώς και όλες οι επιχειρήσεις - σφαγεία υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή του βιβλίου σφαγών εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία σφαγής, ή την ηλεκτρονική δήλωση μη σφαγών.

Website Security Test