Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Υ.Α.1678/111284/15 (ΦΕΚ Β’ 2257/20-10-15) όλοι οι αγοραστές γάλακτος, οι μονάδες μεταποίησης ή/και εμπορίας γάλακτος, οι μονάδες τυποποίησης-συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και οι παραγωγοί –κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της εκμετάλλευσής τους υποχρεούνται να συνεργαστούν με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις «Μηνιαίες Δηλώσεις Ισοζυγίου Γάλακτος» του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α 175180/11 (ΦΕΚ 1721/02-082011).

Σκοπός των ισοζυγίων γάλακτος είναι ο έλεγχος της νόμιμης χρήσης  όλων των ειδών γάλακτος στα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, της τήρησης της συμβατικής υποχρέωσης των επιχειρήσεων για μη χρήση πρώτων υλών προέλευσης τρίτων χωρών για παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε εγκαταστάσεις μεταποίησης που έχουν επιδοτηθεί από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα, της ορθότητας των ισχυρισμών για την γεωγραφική προέλευση της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή συγκεκριμένων γαλακτοκομικών προϊόντων και της διακίνησης, διάθεσης και παράδοσης υποπροϊόντων γάλατος.

Τέλος κατόπιν επεξεργασίας των δηλώσεων του ισοζυγίου γάλακτος, εκδίδονται πληθώρα στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τα παραγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα, την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε κ.α.

Website Security Test