Πλατής Παναγιώτης

Ο Δρ Παναγιώτης Δ. Πλατής είναι πτυχιούχος της Γεωπονοδασολογικής Σχολής (Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος) του ΑΠΘ και σήμερα υπηρετεί στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Τακτικού Ερευνητή.

Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1994 από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., αφού προηγουμένως παρακολούθησε ειδικά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, στο Μεταπτυχιακό τμήμα της Γενετικής και στο Τμήμα Τοπογράφων του ΑΠΘ (1988-1989).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικολογία, βελτίωση και διαχείριση λιβαδιών. Τα κύρια αντικείμενα με τα οποία έχει ασχοληθεί είναι: Δομή και παραγωγικότητα ποολίβαδων και πρινώνων, εκτίμηση της φυτοκάλυψης και διαθέσιμης παραγωγής σε θαμνολίβαδα πουρναριού, απογραφή βοσκόμενων δασικών εκτάσεων, οικολογία τοπίου και βιοποικιλότητα λιβαδιών, σποροπαραγωγή λιβαδικών φυτών, δασολιβαδικά συστήματα παραγωγής, διαχειριστικές δράσεις Περιοχών Ειδικής Προστασίας SPAs, βιώσιμη ανάπτυξη προστατευομένων περιοχών, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ειδικές μελέτες βελτίωσης και διαχείρισης λιβαδιών και υγροτόπων, σύνταξη προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από εθνικούς (Υπουργείο Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΤΕΡΠΣ, ΓΓΕΤ,) & διεθνείς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση). Κριτής εργασιών σε διεθνή & εθνικά περιοδικά/ συνέδρια, μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής διεθνών & εθνικών συνεδρίων, πρόεδρος σε εθνικά συνέδρια /ημερίδες, προσκεκλημένος ομιλητής/διαλέξεις/σεμινάρια, αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων/προγραμμάτων, συντακτική επιτροπή περιοδικών/βιβλίων/συλλογικών τόμων. Μέλος επιστημονικών επιτροπών & οργάνων στον Ελλαδικό χώρο και διεθνώς, συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες (7).

Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΙΑΓΕ (2010-2011). Τακτικό μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (Θεσσαλονίκης), Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών (Λάρισας). Τακτικό μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Φορέα Διαχείρισης. Το δημοσιευμένο του έργο υπερβαίνει τις 200 ερευνητικές εργασίες και εξειδικευμένες μελέτες.

Website Security Test