Παπαχρήστου Θωμάς

Ο Δρ Θωμάς Παπαχρήστου είναι Τακτικός Ερευνητής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού και Διευθυντής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών.

Είναι πτυχιούχος Δασολόγος (ΑΠΘ, 1980), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ζωοτεχνίας και Διατροφής Αγροτικών Ζώων (ΑΠΘ, 1986) και Διδάκτωρ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος/ Λιβαδοπονία (ΑΠΘ, 1990).

Πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Scottish Agricultural College, UK (1995, με υποτροφία της ΕΕ) και στο Forest, Range and Wildlife Sciences, Utah State University, USA (2004, με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright).

Έχει ερευνητική εμπειρία πλέον των 30 ετών στην οικολογία, ανόρθωση και διαχείριση ποικίλων βοσκόμενων οικοσυστημάτων, καθώς και τη συμπεριφορά βόσκησης αγροτικών (αίγες, βοοειδή, βουβάλια και πρόβατα) και άγριων ζώων.

Η έρευνά του εστιάζει:

(i) στην οικολογία της βόσκησης, αλληλεπιδράσεις φυτών/ ζώων και διατροφή ζώων στα λιβάδια,

(ii) στo ρόλο των ξυλωδών φυτών στους Μεσογειακούς βοσκοτόπους και

(iii) στη διαχείριση των βοσκόμενων οικοσυστημάτων με συμπεριφοριστικές αρχές και διεξήχθη ή διεξάγεται στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων (CAMAR, AIR, FAIR, Life+) και εθνικών προγραμμάτων.

Είναι τακτικός κριτής σε τουλάχιστον 15 διεθνή περιοδικά και μέλος της συντακτικής επιτροπής του έγκριτου περιοδικού Small Ruminant Research.

Το δημοσιευμένο έργο του υπερβαίνει τα 120 πλήρη άρθρα σε έγκριτα περιοδικά, συλλογικούς τόμους/ βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.

 

Website Security Test