Κωβαίος Δημήτριος

Ο καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κάτοχος δύο διδακτορικών διπλωμάτων ενός από τη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ και ενός από το Department of Pure and Applied Ecology, University of Amsterdam, στην Ολλανδία.

Εργάζεται ερευνητικά και διδάσκει αντικείμενα σχετικά με τη βιολογία, οικολογία και αντιμετώπιση εντόμων και ακάρεων. Διδάσκει 4 προπτυχιακά και 2 μεταπτυχιακά μαθήματα Εντομολογίας, Ακαρολογίας και Οικολογίας Εντόμων, στο Τμήμα Γεωπονίας, του ΑΠΘ. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής για πέντε ακαδημαϊκά έτη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και για ένα ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου δίδαξε τα υποχρεωτικά μαθήματα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας.  

Έχει μέχρι σήμερα δημοσιεύσει περισσότερες από 141 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων εκ των οποίων περισσότερες από 46 σε περιοδικά μεγάλου διεθνούς κύρους (SCI), 6 διδακτικά βοηθήματα (2 βιβλία και 4 βοηθήματα) και δύο διδακτορικές διατριβές.

Υπάρχουν περισσότερες από 580 αναφορές στο επιστημονικό του έργο από άλλους συγγραφείς (h index=15). Έχει υπάρξει κριτής περισσότερων από 60 επιστημονικών εργασιών που υποβλήθηκαν για δημοσίευση σε πολλά διεθνή καθώς και ελληνικά περιοδικά καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει υπάρξει επιστημονικώς υπεύθυνος σε 62 ερευνητικά προγράμματα.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Έχει οργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια και έχει επιστημονικές συνεργασίες με ερευνητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (University of Amsterdam, Kobe University, Japan, Peoples Friendship University of Russia.

Έχει επιβλέψει περισσότερες από 100 πτυχιακές ερευνητικές διατριβές, 16 μεταπτυχιακές διατριβές και 4 διδακτορικές διατριβές.  Από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι σήμερα είναι Κοσμήτωρ της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του ΑΠΘ και Αντιπρόεδρος (Με Πρόεδρο τον Πρύτανη του ΑΠΘ) της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, ΑΠΘ. Από τον Μάρτιο του 2013 έως σήμερα είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ (2011-2013), Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΑΠΘ (2011-2014), Διευθυντής του Τομέα Φυτοπροστασίας, της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ (2005-2007 και 2008-2010) και Πρόεδρος της Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης «Επιστημών Φυτοπροστασίας» της Γεωπονικής Σχολής (2003- 2006).

Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας (Εντομολογίας) του ΑΠΘ, από το 2014 έως σήμερα.

Website Security Test