Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η αρμόδια αρχή επίβλεψης των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Στο πλαίσιο της επίβλεψης διενεργεί τακτικούς ή αιφνιδιαστικούς ελέγχους:

  • Στους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας
  • Στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, παρασκευή, εμπορία, αποθήκευση και εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας
  • Στους χώρους εμπορίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, σε κάθε σημείο λιανικής ή χονδρικής πώλησης,
  • Στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου, όταν κατά τους ελέγχους στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή σε εγκαταστάσεις συντήρησης ή αποθήκευσης, διαπιστωθεί χρήση όρων, ενδείξεων, σημάτων ή λογοτύπων που δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Η Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία είναι η περισσότερο συμβατή με το περιβάλλον μορφή γεωργίας και εκτροφής ζώων και δεν σημαίνει μόνο απαγόρευση στη χρησιμοποίηση συνθετικών αγροχημικών και αλλοπαθητικών ζωοφαρμάκων αλλά μια ολιστική φιλοσοφική προσέγγιση με πολλούς στόχους:

  • Παραγωγή γεωργικών προϊόντων ποιότητας χωρίς χημικά κατάλοιπα
  • Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον
  • Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων εκτροφής που αποκαθιστούν και διατηρούν τη γονιμότητα του εδάφους.

 

O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι αρμόδιος για την τήρηση μητρώου επιχειρηματιών των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

 

 Κοινοτικός λογότυπος για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας

Website Security Test