Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Οι "Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές" είναι ένα σύνολο προδιαγραφών παραγωγής κρέατος πουλερικών ή αυγών ορνίθων σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένες προδιαγραφές εκτροφής ή και διατροφής των πουλερικών. Οι εν λόγω προδιαγραφές έχουν καθοριστεί με κοινοτικούς κανονισμούς και είναι προαιρετικές. Κάθε προδιαγραφή αντιστοιχεί σε μία ένδειξη («σήμα») που τοποθετείται στο προϊόν εφόσον πιστοποιηθεί ότι ο τρόπος παραγωγής ή και διατροφής των εκτρεφόμενων πουλερικών είναι σύμφωνος με την σχετική προδιαγραφή.

Η παραγωγή πτηνοτροφικών προϊόντων σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές και η πιστοποίησή τους από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δίνει στους παραγωγούς τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά με ειδική σήμανση και κατ' επέκταση τη βελτίωση της θέσης τους στον ανταγωνισμό. Η αποδοχή από την αγορά των πρώτων πιστοποιημένων προϊόντων αυτής της κατηγορίας και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από πολλούς παραγωγούς δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Ενδεικτικά όσον αφορά το κρέας πουλερικών και με βάση τον ΚΑΝ (ΕΚ) 543/08 μπορεί να γίνεται χρήση των ακόλουθων ενδείξεων: 

• [είδος πουλερικού] ελεύθερης βοσκής 
• [είδος πουλερικού] παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής 
• [είδος πουλερικού] απεριόριστης ελεύθερης βοσκής 
• [είδος πουλερικού] εκτατικής εκτροφής 
• [είδος πουλερικού] που έχει τραφεί με ...% ... [είδος ζωοτροφής]

Επίσης για τα αυγά ορνίθων και με βάση τον ΚΑΝ (ΕΚ) 589/08 μπορεί να γίνεται χρήση ενδείξεων που αφορούν: 
• τον τρόπο διατροφής των ωοτόκων ορνίθων 
• τις ενδείξεις "εξαιρετικά" ή "εξαιρετικά φρέσκα".

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι υπεύθυνος για την τήρηση μητρώου Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων για τα προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών.

Το σήμα πιστοποίησης ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών

ptina new

Website Security Test