Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών/ Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1)μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εφαρμογή μεθόδων απολύμανσης σε σπόρους πιπεριάς για παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού για βελτίωση της ποιότητας της πρώτης ύλης και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής βιομηχανίας τουρσιού - Ενίσχυση τοπικής παραγωγής πιπεριάς» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-0106, το οποίο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Γνωσιακών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  στις 25-6-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΑΙΤΗΣΗ

 

Website Security Test