Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Ερευνας Καβάλας της Γενικής Διεύθυσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει την Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αριθ. πρωτ. 24927/20-05-2024 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «URGENT MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA)-LIFEEL - LIFE19 NAT/IT/000851».

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

 

 

 

Website Security Test