Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας Ηρακλείου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εξειδικευμένη Επιστημονική Υποστήριξη και Καινοτόμες Δράσεις για τη Φυτοπροστασία της Ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης 2022-2023», με χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης, για το διάστημα 2023-2024.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

Website Security Test