Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Tο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «ΒΙΟΕΝΕΡΓΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ», με ακρωνύμιο «LERICO», κωδ έργου Μ16ΣΥΝ2-00212, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣH

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

Website Security Test