Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα : α) της αριθμ. 39206/27-07-2020 (ΑΔΑ : 6ΦΧΧΟΞ3Μ-ΕΑΜ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, β) της αριθμ. 39200/27-07-2020 (ΑΔΑ : 6ΩΖΧΟΞ3Μ-8ΨΠ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας, γ)  της αριθμ.39201 /27-07-2020 (ΑΔΑ :ΨΖ87ΟΞ3Μ-Α95) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Κρήτης, δ) της αριθμ.39202 /27-07-2020 (ΑΔΑ : 65ΠΓΟΞ3Μ-5ΘΣ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Λάρισας,  ε) της αριθμ.39203 /27-07-2020 (ΑΔΑ :ΩΛΔΡΟΞ3Μ-ΞΟΔ ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας, στ)  της  αριθμ.39203 /27-07-2020 (ΑΔΑ :ΩΛΔΡΟΞ3Μ-ΞΟΔ ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Συγγρού για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

pdfΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   pdf ΕΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  pdf ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ pdf ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ pdf ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  pdfΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

Website Security Test