Εκδόσεις | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τεύχος 28| Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

contentsΠεριεχόμενα 

Editorial
pdfσελ. 3
Τεχνητή Νοημοσύνη στη γεωργία. Αναγνώριση ασθενειών φυτών με μοντέλα βαθιάς μάθησης
pdfσελ. 4
Κυκλική οικονομία & αγροδιατροφικός τομέας
pdfσελ. 7
Είναι απαραίτητη η φωσφορική λίπανση σε ετήσια βάση για τις πολυετείς καλλιέργειες 
pdfσελ. 10
Η συμβολή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών
pdfσελ. 12
Ακραίες πλημμύρες και ορεινές υδρολογικές λεκάνες στην Ελλάδα - Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεών τους με γνώμονα την κλιματική αλλαγή
pdfσελ. 14
Παρουσίαση όψιμων ποικιλιών καρυδιάς με μεγάλο ενδιαφέρον για τις ορεινές περιοχές της χώρας μας 
pdfσελ. 18
Αυτόχθονα καρποφόρα δένδρα και θάμνοι της Ελλάδας: τεκμηρίωση, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση
pdfσελ. 20
Μη χημικοί τρόποι αντιμετώπισης της μετασυλλεκτικής σήψης καρπών εσπεριδοειδών από Πενικίλλια
pdfσελ. 22
Εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου διαχείρισης νερού στη γεωργία
pdfσελ. 26
 Δραστηριότητες - Νέα 
pdfσελ. 29 - 35
  

Ιδιοκτήτης: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόεδρος ΔΣ: Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν

Συντονισμός Έκδοσης & Επιμέλεια Ύλης: Ιωάννα Καρακώστα 

Συντακτική Επιτροπή: Δρ Ειρήνη Πιτταρά, Δρ Σπύρος Στάχτιαρης 

Σύμβουλος Έκδοσης: Μαργαρίτα Καλαφατάκη

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ:  Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 111 45 Αθήνα | Τηλ.: 210 8392000

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αμαλία Χριστακοπούλου

Σχεδιασμός - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ


Κυκλοφορεί σε 4.000 Αντίτυπα και Διανέμεται Δωρεάν

Website Security Test