Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει 4 διαγωνισμούς για την Προώθηση της Φέτας ΠΟΠ στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.

 

Καταληκτική ημερομημία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 18/12/2017 και ώρα 23:59.

 

Διακήρυξη με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας

Διακήρυξη με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της Φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά

Διακήρυξη με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης αποτελεσμάτων των δράσεων του Προγράμματος: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας

Διακήρυξη με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης αποτελεσμάτων των δράσεων του Προγράμματος: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά