Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο καθώς και στα Πειθαρχικά  Συμβούλια του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Δείτε εδώ pdf την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Δείτε εδώ pdfτην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κλάδου του Ερευνητικού προσωπικού