Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, στο φύλλο αρ. 641 στις 24-25/2/2018, το οποίο στηρίζεται σε αιτιάσεις του Συλλόγου των Εργαζομένων στον Οργανισμό (ΣΥΛΕΕΓΟ), η Διοίκηση απέστειλε επιστολή στον Διευθυντή της εφημερίδας, την οποία επισυνάπτουμε.
Παράλληλα, παραθέτουμε και τη δήλωση στήριξης επτά φορέων σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων προβολής της Φέτας από τον ΕΛΓΟ– ΔΗΜΗΤΡΑ.

Επισυνάπτονταιpdf Απάντηση στην εφημερίδα Agrenda     pdfΔήλωση στήριξης Φορέων