Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 19.10.2017 με την εκτελεστική απόφαση C(2017)6934, τα δύο (2) προγράμματα που υπέβαλε ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" στο πλαίσιο του Κανονισμού (EE) 1144/2014 και αφορούν στην προώθηση της Φέτας ΠΟΠ :

  • στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, συνολικού κόστους 2.999.861,00 € με ποσοστό χρηματοδότησης 75% από την ΕΕ των επιλεγμένων δράσεων και
  • στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, συνολικού κόστους 3.469.470,00 € με ποσοστό χρηματοδότησης 85% από την ΕΕ των επιλεγμένων δράσεων.

 

Σκοπός του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι μέσω των προγραμμάτων αυτών:

  • να αναδείξει στις αγορές-στόχους την ποιότητα, την παράδοση, τη μοναδικότητα, τη γνησιότητα και την αυθεντικότητα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή Φέτα ΠΟΠ, ώστε να την καταστήσει συνειδητή επιλογή των ευρωπαίων καταναλωτών, αυξάνοντας έτσι το μερίδιο αγοράς και τις εξαγωγές
  • να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις ομάδες-στόχους (επαγγελματίες και καταναλωτές) για τις ιδιότητες της ευρωπαϊκής Φέτας ΠΟΠ καθώς και για την αυθεντικότητα των ευρωπαϊκών Προστατευόμενων Ενδείξεων (ΠΟΠ-ΠΓΕ)
  • να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα σχετικά με τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση των προϊόντων (ΠΟΠ-ΠΓΕ).

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να διακηρύξει σύμβαση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα Προώθηση της Ευρωπαϊκής Φέτας ΠΟΠ στις αγορές-στόχους, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (EE) 1144/2014. Μέσω της ιστοσελίδας του (www.elgo.gr) παρουσιάζει σε όλους τα βασικά σημεία της σύμβασης όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις προκειμένου να βελτιωθούν όροι του επικείμενου διαγωνισμού.