Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Στις 15-18 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το 15ο Συνέδριο της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συνεργατικού Προγράμματος Φυτικών Γενετικών Πόρων (ECPGR), με την υποστήριξη της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι εθνικοί εκπρόσωποι από 40 χώρες μέλη, θα συγκεντρωθούν για να εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειώσει το πρόγραμμα κατά την προηγούμενη φάση ΙΧ (2014-2018) και να καθορίσουν τα σχέδια για τη νέα Φάση Χ (2019-2023).

pdfΑνακοίνωση συνεδρίου

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο καθώς και στα Πειθαρχικά  Συμβούλια του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Δείτε εδώ pdf την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Δείτε εδώ pdfτην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του κλάδου του Ερευνητικού προσωπικού

 

30 Μαρτίου 2018

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, ανέλαβε να πραγματοποιήσει 3ήμερα σεμινάρια κατάρτισης μελισσοκόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.3 με τίτλο «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2018» και σε εφαρμογή των:

α) υπ’ αριθμ. 826/72508/04-07-2017 (ΦΕΚ 2334/Β/10-07-2017), ΚΥΑ Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και

β) υπ΄ αριθμ. 190/34401/06-03-2018 (ΦΕΚ 928/Β/16-03-2018) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΑ). 

Κατόπιν τούτου, ενημερώνει όλους τους αγροτικούς – μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς των οποίων τα μέλη θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συμπληρώνοντας το παρακάτω έγγραφο, το οποίο και θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: .

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 2108392201 (κ. Λίνα Καραπέτρου) και 2108392202 (κ. Κατερίνα Μαλλή).

docxΕΝΤΥΠΟ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ_ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ_Μαρ_2018.docx

 

 

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, στο φύλλο αρ. 641 στις 24-25/2/2018, το οποίο στηρίζεται σε αιτιάσεις του Συλλόγου των Εργαζομένων στον Οργανισμό (ΣΥΛΕΕΓΟ), η Διοίκηση απέστειλε επιστολή στον Διευθυντή της εφημερίδας, την οποία επισυνάπτουμε.
Παράλληλα, παραθέτουμε και τη δήλωση στήριξης επτά φορέων σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων προβολής της Φέτας από τον ΕΛΓΟ– ΔΗΜΗΤΡΑ.

Επισυνάπτονταιpdf Απάντηση στην εφημερίδα Agrenda     pdfΔήλωση στήριξης Φορέων 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, ανέλαβε να πραγματοποιήσει 3ήμερα σεμινάρια κατάρτισης μελισσοκόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.3 με τίτλο «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2018» και σε εφαρμογή των:

α) υπ’ αριθμ. 826/72508/04-07-2017 (ΦΕΚ 2334/Β/10-07-2017), ΚΥΑ Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και

β) υπ΄ αριθμ. 190/34401/06-03-2018 (ΦΕΚ 928/Β/16-03-2018) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΑ). 

Κατόπιν τούτου, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους εν δυνάμει εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο «μητρώο εκπαιδευτών μελισσοκομίας» που τηρείται από τον Οργανισμό, να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Υπόδειγμα 1 της ΥΑ).

Οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ, θα πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν, σκαναριστούν και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 2108392201 (κ. Λίνα Καραπέτρου) και 2108392202 (κ. Κατερίνα Μαλλή).

pdfΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ_ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ.pdf

pdfΥΑ_190_34401_06_03_2018.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε Δελτίο Τύπου ως απάντηση στα δημοσιεύματα σχετικά με τη συνεργασία του Οργανισμού και του δικηγόρου Δ. Τεμπονέρα, στο πλαίσιο αναζήτησης νομικής συμβουλής για τη συνέχιση ή μη της σχέσης εργασίας, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, με  υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού, μεταξύ αυτών και του ίδιου του προϊστάμενου της νομικής υπηρεσίας.

pdfΔελτίο Τύπου

Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία παρατίθενται  χωρίς στοιχειοθέτηση ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο με στοιχεία των ετών 2016 και 2017 αναφέρονται οι ποσότητες κάθε μορφής γάλακτος που εισάγονται, όσο και στα προϊόντα στα οποία αυτές χρησιμοποιούνται, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο  υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Οργανισμό Μηνιαίες Δηλώσεις Ισοζυγίου Γάλακτος ή/ και Μηνιαίες Δηλώσεις Προμήθειας ειδών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 19.10.2017 με την εκτελεστική απόφαση C(2017)6934, τα δύο (2) προγράμματα που υπέβαλε ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" στο πλαίσιο του Κανονισμού (EE) 1144/2014 και αφορούν στην προώθηση της Φέτας ΠΟΠ :

  • στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, συνολικού κόστους 2.999.861,00 € με ποσοστό χρηματοδότησης 75% από την ΕΕ των επιλεγμένων δράσεων και
  • στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, συνολικού κόστους 3.469.470,00 € με ποσοστό χρηματοδότησης 85% από την ΕΕ των επιλεγμένων δράσεων.

Σπουδές για μια σύγχρονη Γεωργική Εκπαίδευση προσφέρει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε απόφοιτους της Α΄ Λυκείου. Το φετινό σχολικό έτος θα λειτουργήσουν έξι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και συγκεκριμένα στη Λάρισα, στα Ιωάννινα, στην Κρήτη, στη Νεμέα, στην Καλαμπάκα και στο Μαρούσι στις ακόλουθες επτά ειδικότητες:

Οι εγγραφές στις έξι  ΕΠΑΣ του Οργανισμού  θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, ενώ αιτήσεις θα γίνονται και πάλι δεκτές το χρονικό διάστημα από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου. 

Ολοκληρώθηκαν οι μετρήσεις περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L. που καλλιεργήθηκαν το 2016 στις περιοχές της Βοιωτίας, της Εύβοιας, των Χανίων και του Έβρου από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Επισυνάπτεται:  pdfΔελτίο Τύπου   

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να υποβάλει πρόταση για έγκριση συμμετοχής  σε δύο  συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ  προγράμματα  στις 20 Απριλίου 2017 που αφορούν  την προβολή -  προώθηση της Φέτας στην εσωτερική αγορά και σε Τρίτες Χώρες και καλεί, όσους φορείς  επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εταιρικό σχήμα  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου.