Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προκηρύσσει Επανάληψη του συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση σαράντα οκτώ (48) αρνιών με τιμή εκκίνησης 2,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος