Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποφασίζεται η ματαίωση της με αριθ. πρωτ. 502/12-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γιατί δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για την πλήρωση της εν λόγω θέσης.

pdfApofasi_Diefthidi_633_29-3-18.pdf