Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκποίηση 1.300 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής μερικώς αφυδατωμένης για το χρονικό διάστημα από 01-04-2018 έως και 30-11-2018. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 17,30 € ανά τόνο για υγρασία 75%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00

Επισυνάπτεται: pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού