Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 42591/05-10-2017 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανοκίνητων οχημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το παρακάτω αρχείο.

pdfTropopoiisi_diakirixis.pdf

pdf20171016142815288.pdf