Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1)  σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy» LIFE13 ENV/GR/000414- LIFE – BIODELEAR.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_TEA.pdf