Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ - Εργαστήρο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Ανακαίνιση κτιρίου πρώην εργαστηρίου μανιταριών για τη μετεγκατάσταση του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας" εκτιμώμενης αξίας 72.580,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 31/08/2017 και ώρα 10:00 

pdf1._Διακηρυξη_εργου_Λαρισας_17PROC001772736.pdf