Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ WC ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 30.645,16 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 10:00 

pdf17PROC001763423_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ.pdf