Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο "Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης", συνολικού προϋπολογισμού 262.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00.

pdfDiakirixi_32537_27-7-2017.pdf