Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας αναρτά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα επτά (37) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2017. 

pdfPinakes_katataxis_gia_to_ethniko_2017.pdf