Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης – CPV 09135100-5, πετρέλαιο κίνησης – CPV 09134100-8 και βενζίνη αμόλυβδη – CPV 09132100-4) για τις ανάγκες των δομών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ», για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας, συνολικού προϋπολογισμού 472.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 12/07/2017 και ώρα 15:00.

pdfDiakirixi_kafsimon.pdf