Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ - Εργαστήρο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Ανακαίνιση κτιρίου πρώην εργαστηρίου μανιταριών για τη μετεγκατάσταση του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας" εκτιμώμενης αξίας 72.580,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 31/08/2017 και ώρα 10:00 

pdf1._Διακηρυξη_εργου_Λαρισας_17PROC001772736.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ WC ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 30.645,16 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 10:00 

pdf17PROC001763423_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ.pdf

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο "Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης", συνολικού προϋπολογισμού 262.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00.

pdfDiakirixi_32537_27-7-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας αναρτά τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα επτά (37) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2017. 

pdfPinakes_katataxis_gia_to_ethniko_2017.pdf

Το Ινστιρούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (πρώην ΣΓΕ Χαλκιδικής) προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του ελαιόκαρπου εσοδείας 2017, ποσότητας περίπου 12.000 κιλών με έξοδα συγκομιδής του αγοραστή και με ελάχιστη τιμή 0.55€ ανά κιλό, πλέον ΦΠΑ.Προϋπολογισμός εσόδων περίπου 6.720 € πλέον ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28-7-2017 ημέρα Παρασκευή στις 14:00 μ.μ.

pdfEkpoiisi_elaiokarpou.pdf

Το Ινστιτούτο Kτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος: «Μελέτη της πρόληψης των CVBD με εφαρμογή κολάρου Imidacloprid / Flumethrin στην Ελλάδα».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_2_symvaseis.pdf

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση μέρους της Δράσης C5: Αποκατάσταση δασών Juniperus foetidissima, του προγράμματος LIFE ForOpenForest, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να προβεί σε εργασίες περιορισμού επεκτατικότητας της ελάτης και τοποθέτηση πινακίδων για την αποτροπή λαθροϋλοτομιών του Juniperus foetidissima στην Οίτη από εργολήπτη δασοτεχνικών έργων. Η δαπάνη των εργασιών δε θα ξεπερνά το ποσό των 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την  Πέμπτη 27-7-2017, και ώρα 15:00

pdfJuniperus_foetidissima.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο της «Παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού οι οποίες βρίσκονται επί της οδού Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα της περιοχής Κάτω Πατησίων του Δήμου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα από 01/08/2017 μέχρι και 31/12/2017", συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Δευτέρα 24/07/2017 και ώρα 12:00.

pdfDiagonismos_gia_katharismo_KY.pdf

pdf31223__ΜΟΥΡΤΖΗΣ.pdf

pdf31224_17-07-2017_ΑΠΑΝΤΗΣΗ_ΑΝΑΞ_ΑΕ.pdf

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε ΤΕ Γεωπονίας για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων με τίτλο "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων εντομοκτόνων για τον έλεγχο του εχθρού Tuta absoluta’ (Tuta-Syngenta) και ‘Investigation of indoxacarb resistance mechanisms and possible cross-resistance with other Modes of Action in Tuta absoluta’ (Tuta-DuPont-16-3)

pdfApofasi_anathesis_gia_technologo_geoponias.pdf

 

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε ΠΕ Γεωπόνο για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων με τίτλο ‘Susceptibility of Greek and Italian Tuta absoluta populations collected in 2017 to DPX-E2Y45 35WG or DPX-MP062 30WG’ (Tuta-DuPont-17-1) και ‘Flupyradifurone as a key crop management tool: Insights on whitefly and virus control parameters’ (BAYER-BEMITA-17)

pdfApofasi_anathesis_geoponou.pdf

Απόφαση Διευθυντή Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ "Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 947/24563/13-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡΠΟΞ3Μ-ΒΧΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ανάθεση έργου σε ανάδοχο".

pdfApofasi_1095_3-7-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, Δασολόγο ή Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Επισκοπήσεις 2017».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00

pdfEpiskopiseis_2017_IDE.pdf