Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

       

foto synergasias

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων και στην αύξηση των υπηρεσιών που προσφέρει σε όλη τη χώρα αναζητά συνεργάτες.

Στόχος των συνεργασιών είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των δομών του για ερευνητικούς - εκπαιδευτικούς σκοπούς και η υλοποίηση δράσεων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην αγροτική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ θα καταρτίσει Βάση Δεδομένων Επιστημόνων με ειδικότητες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 

Για το σκοπό αυτό απευθύνεται σε:

Α. Φορείς και συλλογικότητες (π.χ. Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ΚοινΣΕπ, Ομάδες Παραγωγών,  Συνεταιρισμοί, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις).
Με στόχο:
I. Την αξιοποίηση & διατήρηση τοπικών και παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών και ντόπιων φυλών ζώων
II. Την αξιοποίηση & ανάδειξη μέσω τυποποίησης και προώθησης των προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης
III. Τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων
IV. Την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας και άλλων εναλλακτικών προϊόντων
V. Τον σχεδιασμό και εφαρμογή αγροτικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων
VI. Την παροχή καλλιεργητικών φροντίδων δένδρων και κτημάτων

Β. Φυσικά πρόσωπα
Με στόχο:
Την κατάρτιση Βάσης Δεδομένων Επιστημόνων με ειδίκευση ή/ και εμπειρία σε τομείς σχετικούς με τα αντικείμενα που δραστηριοποιείται ο  ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ,  στην οποία θα μπορεί να προστρέχει κάθε ενδιαφερόμενος.
Η εγγραφή στη Βάση Δεδομένων, η οποία γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,  δεν συνιστά πρόταση ή δέσμευση συνεργασίας εκ μέρους του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες,  όσοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ/ντος Συμβούλου, κ. Χριστίνα Ψήμμα στο τηλ.:210 839 2020 ή στο e-mail: .