Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

BBKK

Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να πραγματοποιήσει μια σειρά σεμιναρίων με σκοπό την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων με θεματολογία γύρω από τα ελληνικά φυτά.

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων γίνεται στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Μελέτη της βιώσιμης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης και τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για τη βιώσιμη λειτουργία του.

   Πιο συγκεκριμένα, τις Τρίτες του Οκτώβρη θα πραγματοποιηθούν τέσσερα ημερήσια και αυτόνομα σεμινάρια με θεματολογία:

  • Μαθαίνω πώς να αποστάζω ελληνικά αρωματικά φυτά (10/10/2017)
  • Μαθαίνω να πολλαπλασιάζω ελληνικά φυτά (17/10/2017)
  • Μαθαίνω να διακρίνω τα αυτοφυή φυτά (24/10/2017)
  • Μαθαίνω για τις ελληνικές υπερτροφές (31/10/2017)

 Ενώ στις αρχές Νοέμβρη,  3-6 του μηνός θα πραγματοποιηθεί 4ήμερο σεμινάριο με θέμα "Αναπαραγωγή, Καλλιέργεια και Μεταποίηση Ελληνικών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών". 

 Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα θέματα, το αναλυτικό πρόγραμμα, το κόστος, καθώς και τις φόρμες συμμετοχής των σεμιναρίων (ημερήσια και 4ήμερο).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, τηλ.: 2310 471 613, εσ. (0) 220 365383, e-mail: 

pdfμονοήμερα_σεμινάρια_ΒΒΚΚ.pdf   docxφόρμα_συμμετοχής_ημερήσιο.docx

pdf4ήμερο_σεμινάριο_ΒΒΚΚ.pdf docxφόρμα_συμμετοχής_4ήμερο.docx