Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Επικύρωση του από 14/06/2017 πρακτικού αξιολόγησης καθώς και των πινάκων αξιολόγησης των εγκεκριμένων και των απορριφθέντων υπευθύνων, που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19603/19-5-2017 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για φυσικά πρόσωπα (εκτός του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ιδιωτικού έργου υπευθύνων στα προγράμματα κατάρτισης, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

pdfApofasi_25122_15-6-2017.pdf

pdfPraktiko_Epitropis_14-6-2017.pdf

xlsΠΙΝΑΚΕΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ.xls