Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την προστασία της προέλευσης και της ταυτότητας, καθώς και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: