Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

«2η Τροποποίηση της Έγκρισης του Προγράμ…

17-08-2017

Θέμα: «2η Τροποποίηση της Έγκρισης του Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο «ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και κωδ. 313, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Νέων Γεωργών...

Περισσότερα

Έγκριση πληρωμής αγορά Η/Υ

17-08-2017

Θέμα: Έγκριση πληρωμής αγορά Η/ΥΗμ/νια: 17/08/2017 13:23:56Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 67ΞΘΟΞ3Μ-ΧΝΖ

Περισσότερα

Έγκριση πληρωμής για παροχή υπηρεσιών ερ…

17-08-2017

Θέμα: Έγκριση πληρωμής για παροχή υπηρεσιών εργασίας δειγματοληψίας φύλλων και δένδρωνΗμ/νια: 17/08/2017 12:56:38Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΨΟΛ0ΟΞ3Μ-0ΜΓ

Περισσότερα

Έγκριση πληρωμής για λογαριασμό του ΟΤΕ

17-08-2017

Θέμα: Έγκριση πληρωμής για λογαριασμό του ΟΤΕΗμ/νια: 17/08/2017 12:34:46Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΚΞΤΟΞ3Μ-95Τ

Περισσότερα

Έγκριση πληρωμής για λογαριασμό του ΟΤΕ

17-08-2017

Θέμα: Έγκριση πληρωμής για λογαριασμό του ΟΤΕΗμ/νια: 17/08/2017 12:27:29Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΞ92ΟΞ3Μ-ΤΕ2

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!