Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

19-01-2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝΗμ/νια: 19/01/2017 12:56:37Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7ΔΥ9ΟΞ3Μ-3ΨΖ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

19-01-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 19/01/2017 12:43:29Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7Τ85ΟΞ3Μ-2Β7

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

19-01-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 19/01/2017 12:39:01Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΕΖΘΟΞ3Μ-ΣΕΡ

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

19-01-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 19/01/2017 12:26:42Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: Ω833ΟΞ3Μ-ΨΞ5

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

19-01-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 19/01/2017 12:19:33Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΝΝΤΟΞ3Μ-Λ2Ξ

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!