Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

Συντήρηση κλιματιστικών και επισκευή εξω…

08-12-2016

Θέμα: Συντήρηση κλιματιστικών και επισκευή εξωτερικής μονάδαςΗμ/νια: 08/12/2016 11:34:32Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: Ω2ΚΠΟΞ3Μ-Ξ8Ο

Περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 10.500 ΛΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ…

08-12-2016

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 10.500 ΛΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ .Ημ/νια: 08/12/2016 11:30:38Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΣΝ7ΟΞ3Μ-ΖΕΛ

Περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α…

08-12-2016

Θέμα: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MILKOSCAN.Ημ/νια: 08/12/2016 11:25:48Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΩΛΗ5ΟΞ3Μ-ΦΝΝ

Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ , ΔΙΟΔΙΑ, ΕΙΣΙΤΙΡΙΑ ΓΙ…

08-12-2016

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ , ΔΙΟΔΙΑ, ΕΙΣΙΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝΗμ/νια: 08/12/2016 11:20:09Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 637ΤΟΞ3Μ-65Ψ

Περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

08-12-2016

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΗμ/νια: 08/12/2016 11:16:42Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 661ΦΟΞ3Μ-Β15

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!