Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-04-2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 29/04/2017 10:39:19Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: Ω6Κ6ΟΞ3Μ-Α02

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-04-2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 28/04/2017 14:15:37Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 6ΧΣΨΟΞ3Μ-4Β4

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

30-04-2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΗμ/νια: 28/04/2017 13:32:58Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 64ΛΛΟΞ3Μ-ΙΟΑ

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ…

30-04-2017

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΗμ/νια: 28/04/2017 13:24:08Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 60ΙΟΟΞ3Μ-ΛΨ8

Περισσότερα

Ανάθεση δημοσίευσης της ανακοίνωσης έναρ…

30-04-2017

Θέμα: Ανάθεση δημοσίευσης της ανακοίνωσης έναρξης 6 προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών τα οποία θα υλοποιηθούν από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης...

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!