Καλωσήλθατε

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.  

Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

  • η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας, η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, 
  • η παροχή αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • η προστασία της προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, 
  • η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία, και 
  • ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα. 

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια RSS

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για αντίσταση …

26-05-2017

Θέμα: Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για αντίσταση και θερμοστάτηΗμ/νια: 25/05/2017 14:45:16Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 7ΖΨΕΟΞ3Μ-ΡΘΞ

Περισσότερα

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για φιαλίδια υ…

26-05-2017

Θέμα: Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για φιαλίδια υγραερίουΗμ/νια: 25/05/2017 14:37:26Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 66ΟΖΟΞ3Μ-ΚΛΚ

Περισσότερα

Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για εργαστηρια…

26-05-2017

Θέμα: Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για εργαστηριακά αναλώσιμαΗμ/νια: 25/05/2017 14:30:04Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: 65ΦΩΟΞ3Μ-6ΣΗ

Περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΛΕΙΔΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ …

26-05-2017

Θέμα: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΛΕΙΔΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΗμ/νια: 25/05/2017 14:28:44Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΨΥΦΝΟΞ3Μ-ΑΛΙ

Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΦΩΤΟΑΝΤ…

26-05-2017

Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ PANASONIC ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017Ημ/νια: 25/05/2017 14:25:21Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΑΔΑ: ΨΒΜΣΟΞ3Μ-Λ7Ξ

Περισσότερα
Περιοδική Ενημέρωση

Μην χάσετε κανένα θέμα! Εγγραφείτε!